Přejít k hlavnímu obsahu

Cílem je vytvořit vzdělávací kurz, který bude zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí v oblasti digitální techniky, sociálních sítí, kyberšikany a bezpečnosti na internetu nebo internetového bankovnictví.

Zásadním aspektem tohoto projektu je mezigenerační porozumění, pochopení. Chceme dát dohromady různé generace s různými životními zkušenostmi a pohledy na dnešní svět a nechat je se vzájemně obohatit, porozumět si. Hlásíme se ke společenské odpovědnosti. Domníváme se, že tímto projektem probouzíme ve studentech odpovědnost, schopnost přemýšlet a předávat své znalosti ostatním. Zároveň je nutíme přemýšlet o věcech, pro ně tak banálních a běžných z jiné perspektivy.

Ryze praktickou složkou projektu je skutečnost, že se starší generace naučí novým dovednostem. Překonají strach z moderní techniky. Věříme, že jim můžeme otevřít nové obzory.

Jde nám o dialog. Kdy žáci jsou učiteli a naopak. Cílem projektu je výměna informací, získání zpětné vazby, a jiného pohledu. Chceme vytvořit program, ve kterém budou senioři působit na mladé lidi. Věříme, že již v tomto kurzu se projeví působení seniorů na mladé lidi – dojde k propojení, vzájemnému obohacení.

Kurz povedou studenti středních škol, pod vedením zkušených mentorů, kteří s nimi budou konzultovat jednotlivé lekce a také vaše dotazy. Nebudeme vás nudit teorií, kterou hned zapomenete, chceme vám ukázat na praktických příkladech které vám usnadní život,  jak využít internetové bankovnictví, jak jednoduše upravovat a sdílet fotky, jaká nebezpečí se ukrývají na internetu nebo sociálních sítích.